gemeenschapswachten

Gemeenschapswachten zie je vaak in het straatbeeld. Je herkent ze aan de paarse jas of trui met wit opschrift. We kunnen ze beschouwen als aanspreek- en meldingspunt van de gemeente.

Hun takenpakket omvat een brede waaier van preventieve activiteiten:

In de wijken

  • Het melden van defect straatmeubilair, sluikstortingen en vandalisme aan de gemeentelijke diensten die instaan voor de herstelling of opruiming.
  • Contacten opbouwen met jongeren waardoor overlast in de wijken kan verminderd worden.

Toezicht aan bushaltes

De gemeenschapswachten houden toezicht aan bushaltes tijdens de schoolritten. 
Bedoeling is om overlast van jongeren aan bushaltes zoveel mogelijk te voorkomen.

Kelchterhoef

In juli en augustus zijn de gemeenschapswachten aanwezig op het domein Kelchterhoef, meer bepaald aan De Plas. Ze houden toezicht op de parking, spreken jongeren aan die overlast veroorzaken, melden defecte straatmeubilair,….

Markten, braderieën en kermissen

Op markten, braderieën en kermissen zin de gemeenschapswachten alert aanwezig. Ze geven onder andere tips over hoe je je kan beschermen tegen gauwdieven. 
Tijdens kermissen zijn vooral jongeren een aandachtspunt. Als de sfeer een beetje te broeierig wordt, knopen de gemeenschapswachten een gesprek aan om de rust te doen weerkeren.

Grote manifestaties

Tijdens grote manifestaties houden de gemeenschapswachten toezicht op de parking en de omgeving. Bij overlast zullen zij preventief optreden om de gemoederen te bedaren.

Deelname aan diverse acties

Deze acties gebeuren vaak in samenwerking met andere partners. Voorbeelden hiervan zijn: de tweejaarlijkse fietsgraveeractie in de scholen i.s.m. de politie en de eindejaarsactie rond alcohol en preventie i.s.m. de CAD (Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen).

Meer informatie over de gemeenschapswachten krijg je bij Karel Poels van het gemeentelijk team preventie.

Contactinformatie