geboorte: aangifte

Een geboorte moet binnen de 15 dagen aangegeven worden op de burgerlijke stand van de plaats waar de baby geboren is. Aangifte is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen.

Voorwaarden

De aangifte van de geboorte van een kind met vreemde nationaliteit dient eveneens te gebeuren op de Ambassade of Consulaat van het land waarvan het kind de nationaliteit draagt.

Procedure

 • De aangifte van de geboorte kan gebeuren door
  ° ofwel de vader (echtgenoot of erkenner)
  ° ofwel de moeder
 • Voorleggen bewijs van geboorte aan de balie burgerzaken
 • Ondertekenen akte waarop naam van het kind vermeld staat
 • De aangever krijgt naast een mededeling dat het kind ingeënt moet worden tegen kinderverlamming (poliomyelitis) voor het kind 18 maanden oud wordt, een aantal uittreksels uit de geboorteakte mee:
  ° een attest voor aanvraag van de geboortepremie (af te geven bij de mutualiteit)
  ° een attest voor aanvraag van de kinderbijslag (af te geven aan de werkgever of in de compensatiekas waarbij men aangesloten is)
  ° enkele attesten die men kan gebruiken, afhankelijk van de persoonlijke situatie (attest van samenstelling gezin, getuigschrift van woonst voor de crèche,...)

Wat meebrengen

 • Bewijs van geboorte (doktersattest)
 • Identiteitskaart(en) van de aangever(s)
 • Voor gehuwde ouders: het huwelijksboekje
 • Voor niet gehuwde ouders: indien de vader reeds het kind heeft erkend voor de geboorte, een afschrift van de erkenningsakte

Bedrag

gratis

Contactinformatie