garageverkoop: aanvragen toestemming

Toestemming tot verkoop van privéoverschotten op grootschalige basis door inwoners van een bepaalde stra(a)t(en).

Voorwaarden

Aanvraag toestemming minimum 3 maanden voor datum van garageverkoop

Procedure

  • Aanvragen toestemming garageverkoop via mail / brief of aan de balie bib/toerisme
  • Ontvangen toestemming/weigering

Wat meebrengen

  • Contactgegevens organisator
  • Stratenplan met situering waar de verkoop doorgaat

Bedrag

gratis

Contactinformatie