flyeren en uitdelen monsters: toestemming

Toestemming voor het uitdelen van flyers en monsters voor bedrijven, verenigingen en organisaties

Voorwaarden

  • Aanvragen toestemming minimum twee weken op voorhand.
  • Na bedeling dient de aanvrager een rondgang te houden in een straal van 500 meter om eventueel zwerfvuil te verzamelen.
  • Acties langs gewestwegen dienen tevens vergezeld te zijn van een goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg.

Procedure

  • Aanvragen toestemming flyeren en uitdelen monsters via mail / brief / telefoon of aan de balie bib/toerisme
  • Geven info betreffende de boodschap of het product
  • Ontvangen toestemming / weigering flyeren en uitdelen monsters

Wat meebrengen

Info betreffende de boodschap of het product dat je wenst te verspreiden

Bedrag

gratis

Contactinformatie