exploitatievergunning: aanvraag

Een exploitatievergunning is een vergunning om horeca-gelegenheid uit te baten in Houthalen-Helchteren.

Voorwaarden

 • Enkel voor meerderjarigen die zich niet in de uitsluitingsgevallen bevinden om op niet-occasionele basis sterke drank te verkopen, aan te bieden of te verstrekken.
 • Niet-inwoners dienen zich te wenden tot de lokale politie van hun woonplaats voor het bekomen van een moraliteitsattest.
 • Voor inwoners neemt de dienst zelf contact met het team bevolking.
 • Indien kansspelinrichting klasse 3 van toepassing is, dient er een verklaring van de burgemeester opgevraagd te worden.
 • Opvragen adviezen: team ruimte, politie, stedenbouwkundige en hygiënische vergunning.

Procedure

 • Indienen aanvraagformulieren en bijlagen aan de balie ondernemen
 • Ontvangen reglement gemeentebelastingen
 • Ontvangen info over roken in de horeca
 • Ontvangen relevante wetteksten
 • Ontvangen ondertekende tapvergunning

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart(en)
 • Bewijs brandverzekering
 • Bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • Huurcontract/eigendomsbewijs pand
 • Afschrift ondernemingsnummer
 • Gedateerd en ondertekend plan van verbruikszalen/lokalen/terras inclusief afmetingen
 • Afschrift rookafzuiging
 • Moraliteitsattest tappers
 • Indien van toepassing: statuten van de vennootschap

Bedrag

gratis

Regelgeving

 

Contactinformatie