euthanasie: wilsverklaring

In een wilsverklaring kan opgenomen worden dat de betrokkene euthanasie wil als hij/ zij in een onomkeerbare coma zou terecht komen. De wilsverklaring wordt opgenomen in de computers van de dienst volksgezondheid, samen met de adressen van de vertrouwenspersonen die zijn aangewezen. Op deze manier kan er rekening gehouden worden met zijn/ haar wil voor het geval dat deze niet meer geuit kan worden, zodat een arts dan desgevallend euthanasie kan toepassen.

Dit geldt voor iedere handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige inwoner van Houthalen-Helchteren.

Voorwaarden

De wilsverklaring moet om de 5 jaar vernieuwd worden.

Procedure

  • Vul deze wilsverklaring in (volgens KB 2/04/2003)
  • Bezorg het ingevuld en ondertekend formulier persoonlijk aan de balie burgerzaken

Wat meebrengen

  • Ingevuld en ondertekend formulier
  • Identiteitskaart

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

Contactinformatie