erkenning voor de geboorte

De erkenning is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

De erkenning wordt beheerst door het recht van de staat waarvan de erkennende ouder de nationaliteit heeft op het ogenblik van de erkenning.

Volgens het Belgisch recht kan de vader, als de ouders niet getrouwd zijn, het kind met de toestemming van de moeder erkennen.

Voorwaarden

 • Erkenning is mogelijk in het gemeentehuis van de woonplaats of in het gemeentehuis van de gemeente waar de bevalling doorgaat.
 • Indien de erkenning niet gebeurt in de gemeente van geboorte, dan moet bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningakte meegenomen worden.
 • Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hieromtrent kan men best een notaris raadplegen.
 • Als de vader/moeder getrouwd is met een andere partner dan moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.
 • Erkenning door een persoon met vreemde nationaliteit, niet ingeschreven in België:
  ° geboorteakte (indien nodig gelegaliseerd en vertaald)
  ° bewijs van ongehuwde staat.

Procedure

 • Aanvragen erkenning voor geboorte aan de balie burgerzaken
 • Ondertekenen akte door beide betrokkenen

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Medisch attest dat de vrouw zwanger is met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum

Bedrag

gratis

Contactinformatie