erkenning na de geboorte

De erkenning na de geboorte is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

De erkenning wordt beheerst door het recht van de staat waarvan de erkennende ouder de nationaliteit heeft op het ogenblik van de erkenning.

Volgens het Belgisch recht kan de vader, als de ouders niet getrouwd zijn, het kind met de toestemming van de moeder erkennen.

Voorwaarden

 

  • Als het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt op het moment van de erkenning, moeten zowel de moeder als het kind hun toestemming geven.
  • Als de vader een meerderjarig kind of een ontvoogde minderjarige wil erkennen dan volstaat de toestemming van het kind.
  • Erkenning is mogelijk in het gemeentehuis van de woonplaats of in het gemeentehuis van de gemeente waar de bevalling doorgaat.
  • Indien de erkenning niet gebeurt in de gemeente van geboorte, dan moet men bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningakte meenemen.
  • Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hieromtrent kan men best een notaris raadplegen.
  • Als de vader/moeder getrouwd is met een andere partner, dan moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Procedure

  • Aanvragen erkenning na geboorte aan de balie burgerzaken
  • Ondertekenen akte door beide betrokkenen

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Geboorteakte kind

Bedrag

gratis

Contactinformatie