energiescan aanvragen

Aanvragen van een doorlichting van de energiesituatie van de (gezins)woning.

Bij een energiescan zoekt een energieadviseur in je woning naar mogelijkheden om energie te besparen. Hij stelt een lijst op van plaatsen of toestellen waar er energieverlies is. De energieadviseur kan ook energiebesparende maatregelen uitvoeren zoals het vervangen van veelgebruikte gloeilampen door spaarlampen, het installeren van een spaardouchekop, het aanbrengen van reflecterende folie achter de radiatoren,...

Procedure

  • Aanvragen van de scan via de website van Infrax, telefonisch of aan de balie leefomgeving
  • Overmaken ingevulde overeenkomst
  • Aanwezig zijn tijdens het bezoek van de energiescanner
  • Nemen van maatregelen in samenspraak met de energiescanner
  • Ontvangen van een rapport met maatregelen
  • Bijwonen opvolgingsscan indien nodig

Bedrag

gratis

Contactinformatie