elektronische identiteitskaart

De identiteitskaart is jouw bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Je kan er je nationaliteit en identiteit mee aantonen.

 • Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart uitgereikt door de dienst bevolking van de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats, tenzij ze nog beschikken over een geldige kids-ID.
 • Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben. Het is ook wettelijk vastgelegd wanneer je verplicht bent om je identiteitskaart te tonen.
 • De kaart is 10 jaar geldig.
  De geldigheidsduur, de helft van de oude identiteitskaart, houdt verband met de"certificaten" die de persoonsgegevens en handtekeningen beveiligen.
  Dergelijke "certificaten" verouderen relatief snel, zodat ze om de vijf jaar vervangen worden door de op dat moment beste exemplaren op de markt.

Voorwaarden

 

Procedure

 • Aanvragen identiteitskaart aan de balie burgerzaken
 • Afwachten brief van Zetes waarin de codes vermeld staan (bij de spoedprocedure ligt de brief met de codes klaar aan de balie burgerzaken)
 • Ophalen nieuwe identiteitskaart in gemeentehuis
 • Activeren nieuwe identiteitskaart met de ontvangen codes

Wat meebrengen

 • Pasfoto (De foto's moeten voldoen aan steeds strengere normen. Om te vermijden dat je aanvraag wordt verworpen, moet de foto in kleur zijn, op witte achtergrond en bij de glimlach mogen de tanden niet te zien zijn.)
 • Indien van toepassing: oude identiteitskaart
 • Indien van toepassing: PV verlies of diefstal opgesteld door het team burgerzaken

Bedrag

 • Gewone procedure: 20,7 euro (verwerkingstijd 2 à 3 weken)
 • Spoedprocedure: 84 euro (bestelling vóór 15 uur, levering 2 werkdagen na bestelling vanaf 14 uur)
 • Zeer dringende procedure: 125 euro (bestelling vóór 15 uur, levering werkdag na bestelling vanaf 14 uur)
 • Zeer dringende procedure met gecentraliseerde levering in Brussel: 95 euro (bestelling vóór 15 uur, levering werkdag na bestelling tijdens openingsuren van het centraal bureau, FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium - Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel, ook op zaterdagochtend)

Contactinformatie