een goed gesprek/psycho-sociale begeleiding

Je zit in de knoei met jezelf. Je voelt je miskend, niet gehoord, niet gezien ...

De maatschappelijk werker biedt je een luisterend oor, tracht je te steunen en te helpen. Eventueel roept hij de hulp in van een deskundige collega of een extern bevoegd persoon.

Contactinformatie