educatief aanbod

Het team maatschappelijke participatie biedt educatieve projecten aan voor leerlingen van 

  • het vijfde en zesde jaar lager onderwijs
  • de eerste graad van het secundair onderwijs
  • de derdejaars bachelor kleuteronderwijs (zebraspel)

Deze projecten belichten de diverse aspecten van onze multiculturele samenleving.

Voor meer informatie over deze projecten kan je contact opnemen met het team: 011 49 22 01

Contactinformatie