echtscheiding

Je besluit te scheiden. Je contacteert een notaris of advocaat om de echtscheiding op papier te zetten. Nadat de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed door de rechter is uitgesproken, stuurt de griffier van de rechtbank automatisch dergelijk vonnis naar de burgerlijke stand.

Slechts wanneer dit is overgeschreven in het register van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het huwelijk werd afgesloten, is de echtscheiding ten aanzien van derden van kracht. Vanaf dan kan de man of de vrouw desgewenst opnieuw in het huwelijk treden. 

Je kan dan een uittreksel uit de echtscheidingsakte aanvragen.

Meer inlichtingen omtrent de administratieve afwerking van je echtscheiding krijg je bij het team burgerzaken.

Contactinformatie