datum en dagorde OCMW-raad

De volgende raad voor maatschappelijk welzijn gaat door op donderdag 19 oktober om 19 uur in de raadzaal van het Nieuw Administratief Centrum, Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren.
Je kan de openbare zitting van de vergadering bijwonen.

Een week voordien kan je hier de dagorde lezen.

Dagorde donderdag 19 oktober

Openbare zitting

 1. Notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 september 2017 - goedkeuring.
 2. Verzoeken en mededelingen aan de raad - kennisneming.
 3. Rapportage over bijgewoonde vergaderingen van externe organisaties door afgevaardigde raadsleden.
 4. Sociaal Werk, Presentatie werkingsgegevens 2016 Dienst Gezin en Kind - 3de opdrachtniveau sociaal huis, kennisneming
 5. Presentatie werkingsgegevens 2016 en aandachtspunten 2017 van SVPWL, met focus op het lokale antennepunt Houthalen-Helchteren
 6. Vrijwilligersverzekering Maatjesproject Vluchtelingen (i.s.m. Limburgs Platform Vluchtelingen)
 7. Ontwerp van statutenwijziging van de dienstverlenende vereniging Cipal - goedkeuring.
 8. Aankoop van incontinentiemateriaal via Creat (raamovereenkomst) - goedkeuring van gunning.
 9. Huren en onderhouden van platlinnen en onderhoud van eigen bewonerswas via Creat (raamovereenkomst) - goedkeuring van gunning.
 10. Uitvoering exploitatiebudget 2017 - goedkeuring van bestelbonnen.
 11. Uitvoering exploitatiebudget 2017 - betaalbaarstelling van facturen.
 12. Eenvormige berekeningswijze met betrekking tot de anciënniteiten bij de uitbreiding van de prestatiebreuk van tewerkstelling - goedkeuring.
 13. Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst Gemeenschappelijke Sociale Dienst - goedkeuring.
 14. Vragen van raadsleden aan de voorzitter en ondervoorzitter

Contactinformatie