cultuurhistorische tentoonstelling: ondersteuning

Bij de  organisatie van een tentoonstelling waar Houthalen-Helchteren bij betrokken is, kan een aanvraag ingediend worden voor het aanleveren van cultuurhistorische documenten en/of voorwerpen.

Dit geldt voor:

 • Geschied- en Heemkundige Kring Houthalen-Helchteren   
 • Erkende verenigingen van Houthalen-Helchteren
 • Andere aan het bestuur verbonden verenigingen

Voorwaarden

De ondersteuning van projecten van een dergelijke omvang zijn enkel mogelijk bij tijdige aanvraag en indien de planning het toelaat.

Procedure

 • Aanvragen ondersteuning via mail / brief / telefoon of aan het centraal onthaal
 • Bespreking project met het betrokken team

Wat meebrengen

 • Gedetailleerde informatie over het project met een verduidelijking van:
  • Beschrijving van het project (wie,voor wie, wanneer, waar, hoelang,…)
  • Takenpakket / taakverdeling
  • Verwachtingen ten opzichte van de gemeente
 • Afschrift van afgesloten verzekering

Bedrag

 gratis

Contactinformatie