Cleantech opleidingscentrum TIKB: in ontwikkeling

De vroegere mijnbouwschool, het Technisch Instituut van het Kempisch Bekken, leidde sedert 1954 de scholing van mijnarbeiders in Limburg. Het functioneerde jaren lang tevens als een brede technische middelbare school. Vandaag is het een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) Het TIKB zal zich in de volgende jaren omvormen tot een Cleantech educatief centrum, gericht op concrete toegepaste technische opleidingen binnen en buiten het reguliere onderwijs.

Het gebouw van TIKB, gebouwd in 1956 door architect Isia Isgour, geldt in Vlaanderen als een voorbeeld van modernistische architectuur en is sedert juni 2012 een beschermd monument.

Voor het huidige aanbod aan opleidingen, volg deze link: www.tikb.be

Contactinformatie