bouwplannen: inzage & kopie

Opzoeken van bouwplannen en aanvragen kopie van de gewenste plannen.

Voorwaarden

 • Inzage is afhankelijk van de aanwezigheid in het archief.
 • Enkel eigenaars of personen met een volmacht van de eigenaar krijgen een kopie.
 • Inzage is altijd toegestaan.
 • Van een inplantingsplan kan altijd een kopie verkregen worden.

Procedure

 • Aanvragen inzage in plan en/of kopie aan de balie leefomgeving
 • Betalen kopie

Wat meebrengen

 • Gegevens van het gebouw / perceel
 • Gegevens van de originele bouwheer
 • Eventueel: eigendomsattest

Bedrag

 • Inzage: gratis
 • Kopie: 2 euro per blad

Contactinformatie