bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst vergadert en beraadslaagt over sociale zaken, en is belast met het verlenen van geïndividualiseerde hulp. Het bijzonder comité voor de sociale dienst verleent het recht op maatschappelijke integratie in naam van het OCMW en spreekt zich uit over alle vragen tot individuele tegemoetkoming.

De OCMW-raadsleden nemen beslissingen in individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening. Dit vraagt inlevingsvermogen in de wereld van de OCMW-cliënten en respect voor de professionaliteit van de maatschappelijk werkers.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst vergadert twee keer per maand en de vergaderingen zijn steeds geheim.

Contactinformatie