bijverdienste gepensioneerde: aanvraag toelating

Formulier waarin de gepensioneerde toelating aanvraagt om na zijn oppensioenstelling zijn job verder te zetten of een andere job te starten.

Voorwaarden

  • Een beroepsbezigheid uitoefenen door een gepensioneerde is toegelaten maar er moet aan tweevoorwaarden voldaan worden:
    ° de bezigheid moet vooraf aangegeven worden;
    ° de inkomsten uit deze bezigheid mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • Voor meer inlichtingen (of het invullen van het document) moet je contact opnemen met het team Pensioenen via de balie sociaal huis

Procedure

  • Downloaden invulformulieren model 74 (93) en 74 B+C of vragen aan de balie sociaal huis
  • Invullen aanvraagformulieren
  • Overhandigen ingevulde formulieren aan werkgever

Bedrag

Gratis

Contactinformatie