bewijs van woonst: aanvraag

Online aanvragen

Het bewijs van woonst is een document afgeleverd door de gemeente en dat bewijst dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. 
Dit attest kan gevraagd worden bij een sollicitatie, het oprichten van een onderneming of de huwelijksaangifte.

Voorwaarden

Als een derde het bewijs aanvraagt, is een volmacht vereist.

Procedure

  • Je kan dit attest rechtstreeks via het Rijksregister aanvragen en afdrukken.

    of 

  • Indienen aanvraag via mail / website / telefoon of aan de balie burgerzaken
  • Ontvangen bewijs

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Online aanvragen

Contactinformatie