bewijs van nationaliteit: aanvraag attest

Online aanvragen

Het bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

Als een derde het bewijs aanvraagt, is een volmacht vereist.

Procedure

  • Je kan dit attest rechtstreeks via het Rijksregister aanvragen en afdrukken.

    of 

  • Indienen aanvraag via mail / website / telefoon of aan de balie burgerzaken
  • Ontvangen bewijs

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Online aanvragen

Contactinformatie