bewijs van leven: aanvraag

Online aanvragen

Het bewijs van leven is een document afgeleverd door de gemeente, en dat gevraagd wordt door andere instanties (bijvoorbeeld de pensioendienst), zodat je je daar niet persoonlijk moet aanmelden. Het document bewijst dat de betrokkene nog in leven is.

Voorwaarden

Als een derde het bewijs aanvraagt, is een volmacht vereist.

Procedure

  • Je kan dit attest rechtstreeks via het Rijksregister aanvragen en afdrukken.

    of 

  • Indienen aanvraag via mail / website / telefoon of aan de balie burgerzaken
  • Ontvangen bewijs

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Online aanvragen

Contactinformatie