bestuursdocumenten: inzage

Elke burger heeft recht tot inzage in bestuursdocumenten als de aanvrager voldoet aan de wetgeving op de openbaarheid van bestuur:

 • 1ste instantie: via de gemeentesecretaris
 • 2de instantie: via het betrokken team

Bijkomende info:

 • Antwoord op de voorafgaande procedure wordt gegeven binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanvraag
 • De beslissing om aan het verzoek te voldoen binnen dertig dagen
 • Elk document dat in het bezit is van het gemeentebestuur wordt:
  • ter inzage gelegd;
  • indien nodig gekopieerd;
  • indien gewenst van bijkomende informatie voorzien.

Procedure

 • Aanvragen via dit formulier of brief inzage bestuursdocumenten aan gemeentesecretaris met omschrijving van de gewenste documenten en duidelijke identiteitsgegevens;
 • Indien opgelegd door de wettelijke criteria is het nodig om een reden voor inzage van het betrokken document op te geven;
 • Ontvangen antwoord waarin de procedure voor inzage uitgelegd wordt;
 • Vastleggen afspraak met het betrokken team;
 • Inkijken documenten;
 • Indien van toepassing: vragen van een afschrift.

Wat meebrengen

Antwoordbrief gemeentesecretaris

Bedrag

 • Gratis
 • Met uitzondering van afschriften (volgens reglement drukkerij)

Uitzonderingen

Informatie die de persoonlijke levenssfeer van anderen kan benadelen, onafgewerkte documenten en documenten die onderhevig zijn aan de uitzonderingsregels, kunnen niet geraadpleegd worden. Daarom wordt elk verzoek aan een procedure onderworpen.

Regelgeving

Contactinformatie