beroepskaart

De beroepskaart is bestemd voor onderdanen van landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren en die een zelfstandige activiteit willen uitoefenen.
Bepaalde personen zijn hiervan vrijgesteld.

Sinds 1 januari 2009 wordt de kaart niet meer aangevraagd via het team vreemdelingenzaken op het gemeentehuis en is overgedragen aan de ondernemingsloketten van de Europese Gemeenschappen. De aanvraag van je beroepskaart moet dus voortaan gebeuren via de ondernemingsloketten.

 

De afgifte van de beroepskaart gebeurt door het 

 

Ministerie van Middenstand
Dienst beroepskaarten
WTC III, Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
tel 02 208 32 11

Contactinformatie