Belgische nationaliteit: aanvraag

De Belgische nationaliteit is de band die jou als persoon bindt met de Belgische staat. De Belgische nationaliteit bepaalt jouw rechten en plichten en ze wordt vermeld op jouw identiteitskaart.

De wet over de Belgische nationaliteit is op 1 januari 2013 gewijzigd. 

Voorwaarden

De nationaliteitsverklaring voor volwassenen is mogelijk in 5 welomschreven gevallen :

  • Art. 12 bis § 1 1° : in België geboren en in wettelijk verblijf zijn in België sinds geboorte.
  • Art. 12 bis § 1 2° : laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal, maatschappelijke integratie en economische participatie.
  • Art. 12 bis § 1 3° : laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal, huwelijk en laatste 3 jaar samenwoonst met een Belg OF ouder van een Belgisch kind, maatschappelijke integratie.
  • Art. 12 bis § 1 4° : laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, handicap of invaliditeit of pensioengerechtigde leeftijd.
  • Art. 12 bis § 1 5° : laatste 10 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal, deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap.

Minderjarige kinderen worden automatisch mee Belg met de ouder die Belg wordt, op voorwaarde dat het kind op dat moment in België ingeschreven is.

Procedure

Meld je aan bij de balie burgerzaken met je verblijfskaart. Afhankelijk van de situatie wordt dan de verdere procedure uitgelegd.

Er is een speciale procedure voor een kind beneden de 12 jaar, op voorwaarde dat het in België geboren is.

Wat meebrengen

  • verblijfskaart

Afhankelijk of de persoon al dan niet voldoet aan de voorwaarden, kan bepaald worden welke documenten ingevuld moeten worden.

Bedrag

150 euro registratierecht

Dit bedrag moet je betalen aan de ontvanger van het registratiekantoor en is alleen van toepassing op aanvragen van volwassenen.

Registratiekantoor Hasselt 1
Voorstraat 43
Blok B - 1ste verdieping
3500 Hasselt

Tel. 0257 56 940

Regelgeving

Contactinformatie