attest uit bevolkings- en vreemdelingenregister

Dit is een uittreksel met vermelding van de gegevens die geregistreerd werden in het bevolkings- of vreemdelingenregister voor inwoners van Houthalen-Helchteren, overheidsinstanties, advocaten,… die een geldige reden aangeven waarom ze het attest van een specifiek persoon uit het bevolking- of vreemdelingenregister nodig hebben.

Voorwaarden

  • Inzage is enkel mogelijk met betrekking tot eigen dossier, behalve voor gerechtelijke doeleinden.
  • Het attest kan aangevraagd worden door een meerderjarig gezinslid of door derden (in het laatste geval enkel voor een gerechtelijke procedure, bewijs voorleggen is vereist).

Procedure

  • Aanvragen attest via mail / website / brief / telefoon of aan de balie burgerzaken
  • Voorleggen identiteitskaart
  • Indien van toepassing: voorleggen bewijs gerechtelijke procedure
  • Ontvangen document

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Bij aanvraag door derden: bewijs van gerechtelijke procedure

Bedrag

Gratis

Contactinformatie