arbeidskaart

De arbeidskaart dient uitsluitend voor de tewerkstelling in loondienst (als buitenlandse werknemer).

Voorwaarden

Er bestaan drie verschillende soorten arbeidskaarten, naargelang het verblijfsstatuut van de vreemdeling die wil werken:

 • Arbeidskaart A
  Deze kaart wordt aangevraagd door de werknemer zelf na minstens twee jaar reeds gepresteerde arbeid. Ze geeft je de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur.
 • Arbeidskaart B
  De arbeidskaart is enkel geldig voor een beperkt aantal beroepen en voor één bepaalde werkgever. Ze dient ook door deze werkgever te worden aangevraagd. Ze is maximum één jaar geldig.
 • Arbeidskaart C
  De arbeidskaart wordt specifiek toegekend aan sommige categorieën vreemdelingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook deze kaart dient door de werknemer zelf te worden aangevraagd. Zij wordt toegekend voor een bepaalde duur en kan worden hernieuwd.

Bijkomende informatie: www.werk.be

Het is wel zo dat niet alle niet-EU-werknemers een arbeidskaart moeten hebben. Er zijn een aantal uitzonderingen. Zo zijn bvb. personen met een onbeperkt verblijf vrijgesteld van het hebben van een arbeidsvergunning.

Dat geldt ook voor diegenen die gehuwd zijn met een onderdaan uit de EER sedert 1 juli 1995 en voor erkende vluchtelingen en geregulariseerde vreemdelingen. Voor de andere uitzonderingen kan je contact opnemen met het team.

Anderzijds moeten de EU-burgers uit Bulgarije en Roemenië voorlopig wel nog over een arbeidskaart beschikken.

Procedure

 • Aanvragen moeten moet gebeuren bij het Vlaamse Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Dienst Migratie, Diestsepoort 6 bus 62 te 3000 Leuven, tel. 016 66 62 10, e-mail: arbeidskaart.leuven@vlaanderen.be
 • Vooraf kan je de nodige aanvraagformulieren krijgen aan de balie burgerzaken tijdens de openingsuren.
 • Aanbieden om de kaart af te halen, na uitnodiging van de gemeente + pasfoto.

Wat meebrengen

 • Verblijfsvergunning
 • Identiteitskaart
 • Indien van toepassing: oude arbeidskaart (bij vernieuwing van de arbeidskaart)

Bedrag

Gratis

Contactinformatie