afvalwaterbehandelingsinstallatie: attest

Keuring van de eigen afvalwaterbehandelingsinstallatie (voor de zuivering van afvalwater) om een vermindering van de heffing te kunnen bekomen.

Procedure

  • Indienen dossier via mail, per brief of aan de balie leefomgeving
  • Aanwezig zijn tijdens keuring

Wat meebrengen

  • Technische fiche installatie
  • Schema van de interne riolering

Bedrag

Gratis

Contactinformatie