afschrift akte burgerlijke stand

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een afschrift van de totale akte.

Procedure

  • Aanvragen attest per mail, brief of aan het loket
  • Voorleggen identiteitskaart
  • Indien van toepassing: voorleggen bewijs gerechtelijke procedure
  • Ontvangen document
  • Het attest kan aangevraagd worden door een meerderjarig gezinslid of door derden (in het laatste geval enkel voor een gerechtelijke procedure, bewijs voorleggen is vereist).
  • Inzage is enkel mogelijk met betrekking tot het eigen dossier, behalve voor gerechtelijke doeleinden.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Indien van toepassing: bewijs gerechtelijke procedure

Bedrag

Gratis

Contactinformatie