adreswijziging: aangifte

Online aanvragen

Bij verandering van adres is er de verplichting dat te melden, zelfs bij verhuis binnen dezelfde gemeente. Binnen de acht dagen na de verhuis dient het nieuwe adres gemeld te worden bij de dienst bevolking van de nieuwe woonplaats.

Procedure

  • Aangeven nieuwe adres, aan balie burgerzaken of via dit formulier.
  • Controleren nieuwe adres door de wijkagent
  • Aanpassen elektronische identiteitskaart/verblijfskaart (m.b.v. PIN–code) en eventuele inschrijvingsbewijzen van voertuigen na uitnodiging door de gemeente

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart/verblijfskaart
  • Indien van toepassing: inschrijvingsbewijzen voertuigen

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

  • Personen met de Belgische nationaliteit die vertrekken naar het buitenland, dienen persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis omdat hun identiteitskaart moet aangepast worden en zo geldig blijft in het buitenland.
  • Personen met de Belgische nationaliteit dienen zich te melden op de dichtst bijzijnde Belgische Ambassade van het land waar zij gaan verblijven.
  • Hiervoor wordt er door de gemeente aan betrokken personen een formulier Model 8 (bewijs van afvoering van de registers) meegegeven.
  • Personen met een vreemde nationaliteit die vertrekken naar het buitenland, dienen persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis omdat ze hun verblijfskaart dienen af te geven.
Online aanvragen

Contactinformatie