Het wettig aannemen als kind van iemand die niet het natuurlijk kind is. Bij adoptie gaan alle ouderlijke rechten en plichten over op de adoptieouders.

Voorwaarden

 • Als je wenst te adopteren, neem dan eerst en vooral contact op met Kind en Gezin.
 • Een adoptie wordt altijd begeleid door de Gemeenschap of door een van haar erkende adoptiediensten.
 • De gemeente wordt op de hoogte gesteld door de rechtbank en neemt op basis van deze documenten contact op met de betrokkenen.

Procedure

 • Indien van toepassing: aangeven geboorte
 • Indien van toepassing: afhalen kinderpas

Wat meebrengen

 • Betrokken aanslagbiljet
 • Indien van toepassing: bewijsstukken

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Er zijn verschillende soorten adopties mogelijk:

 • Je kunt in België of in het buitenland adopteren.
 • Je kunt minderjarigen of meerderjarigen adopteren.
 • Je kunt werken via een erkende adoptiedienst of met de omkadering van de bevoegde gemeenschap.
 • In Vlaanderen kun je ook kiezen voor een zelfstandige adoptie. In dat geval leg je zelf de contacten voor de adoptie. Je maakt dan geen gebruik van een erkende adoptiedienst, maar de omkadering en de controle van de adoptie gebeurt door Kind&Gezin. Binnen de Franstalige Gemeenschap is zelfstandige adoptie verboden.
 • Je kunt de kinderen van je partner adopteren.
 • Voor al deze adoptiemogelijkheden zijn er verschillende regels en procedures, en verschillende kosten.

Contactinformatie