aanslagbiljet/aanmaning: duplicaat

Opvragen van een duplicaat van een aanslagbiljet, aanmaning,…bij verlies.

Procedure

  • Aanvragen duplicaat
  • Ontvangen duplicaat

Bedrag

Gratis

Contactinformatie