Aanpassing verkeerslichten Grote Baan

beeld verkeerslichten van Wegen en VerkeerHet Agentschap Wegen en Verkeer is de verkeerslichtenregeling van drie kruispunten op de Grote Baan in Houthalen aan het aanpassen. Deze aanpassingen zijn een nieuwe stap om de doorstroming op deze verbinding vlotter te laten verlopen in afwachting van de Noord-Zuidverbinding. 

Dit is de planning voor de komende dagen:

 • op dinsdag 27 juni:
  • Er wordt gestart op het kruispunt Herebaan vanaf 9 uur, na de ochtendspits.
  • Vervolgens komen het kruispunt met de Dorpsstraat en dan het kruispunt met de Koolmijnlaan aan de beurt.
  • Bij deze acties zullen telkens de verkeerslichten uitgeschakeld worden, de politie regelt dan het verkeer.
  • Nadat de klemmenblokken zijn vervangen worden de verkeerslichten telkens terug in dienst genomen. 

 • op woensdag 28 juni:
  • indienstname van de nieuwe verkeersregelaar op het kruispunt met de Herebaan
  • afschakeling van de verkeerslichten vanaf 9 uur, na de ochtendspits en het verkeer wordt geregeld door de politie

 • op donderdag 29 juni:
  • indienstname van de nieuwe verkeersregelaar op het kruispunt met de Dorpsstraat
  • afschakeling van de verkeerslichten vanaf 9 uur, na de ochtendspits en het verkeer wordt geregeld door de politie

 • op vrijdag 30 juni:
  • indienstname van de nieuwe verkeersregelaar op het kruispunt met de Koolmijnlaan
  • indienstname van de coördinatie tussen de regelaars
  • afschakeling van de verkeerslichten vanaf 9 uur, na de ochtendspits en het verkeer wordt geregeld door de politie

De werken kan je volgen via de website van Wegen en Verkeer. Daarop kunnen geïnteresseerden zich ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werkzaamheden.  

gepubliceerd op
22
jun
2017

Contactinformatie