aankomstverklaring

Elke vreemdeling dient zich binnen de drie dagen na aankomst in België te melden op het gemeentehuis. Dit is niet van toepassing voor personen die in een hotel of op een camping verblijven. De niet-EU/EER-burger ontvangt een aankomstverklaring of "bijlage 3". Deze aankomstverklaring is een verklaring voor een verblijf (korte periode) van maximum drie maanden in België.

Dit geldt voor niet EU/EER-onderdanen die met of zonder een visum als toerist in België willen verblijven.

De verklaring wordt overgemaakt aan de politie en vreemdelingenzaken.

Procedure

  • Voorleggen documenten aan de balie gemeente
  • Opstellen aankomstverklaring door ambtenaar

Wat meebrengen

  • Internationaal reisdocument (identiteitskaart of internationaal paspoort)
  • 3 pasfoto's 

Bedrag

Gratis

Contactinformatie